برچسب: jQuery

متد ()blur در جی کوئری
افکت ()animate در جی کوئری
افکت Hide و Show و Toggle در جی کوئری
کار با Json در جاوا اسکریپت
متد ()submit در جی کوئری
افکت ()fadeTo در جی کوئری
افکت ()stop در جی کوئری
سلکتور جی کوئری