تبدیل String به Date در جاوا اسکریپت

امروز به شما آموزش تبدیل String به Date در جاوا اسکریپت را آموزش می دهیم.

تبدیل String به Date در جاوا اسکریپت

در ۳ مثال زیر می توانید حالت های مختلف تبدیل String به Date در جاوا اسکریپت را مشاهده نمایید.

 

مثال ۱ :

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<html dir="rtl" lang="ar">
<head> 
	<title>Page Title</title> 
</head> 

<body> 
	<center> 
		<h1 style="color:green">Farazgar</h1> 
		<p>تبدیل String به Date در جاوا اسکریپت</p> 
		<script> 
			//It returns the Day,Month,Date,Year and time 
			var d = new Date("May 1,2019 11:20:00"); 
			document.write(d); 
		</script> 
	</center> 
</body> 

</html>

 

نتیجه :

تبدیل String به Date در جاوا اسکریپت

 

مثال ۲ :

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<html dir="rtl" lang="ar">
<head> 
	<title>Page Title</title> 
</head> 

<body> 
	<center> 
		<h1 style="color:green"> 
	Farazgar</h1> 
		<p>تبدیل String به Date در جاوا اسکریپت</p> 
		<script> 
			var d = new Date("May 1, 2019 "); 
			document.write(formatDate(d)); 

			function formatDate(date) { 
				var day = date.getDate(); 
				if (day < 10) { 
					day = "0" + day; 
				} 
				var month = date.getMonth() + 1; 
				if (month < 10) { 
					month = "0" + month; 
				} 
				var year = date.getFullYear(); 
				return day + "/" + month + "/" + year; 
			} 
		</script> 
	</center> 
</body> 

</html>

 

نتیجه :

تبدیل String به Date در جاوا اسکریپت

 

مثال ۳ :

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<html dir="rtl" lang="ar">
<head> 
	<title>Page Title</title> 
</head> 

<body> 
	<center> 
		<h1 style="color:green"> 
		Farazgar</h1> 
		<p> 
		تبدیل String به Date در جاوا اسکریپت
	</p> 
		<script> 
			var date = new Date(2019, 5, 3); 

			document.write(date.toDateString()); 
		</script> 
	</center> 
</body> 

</html> 

 

نتیجه :

 

از اینکه فرازگر را در این مقاله همرایی کردید از شما سپاسگذاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *